Přijímací Řízení

1. Volba studijního programu

Bakalářské studium
Řízení výroby PS/KS Produktové inženýrství PS/KS Strojírenská technologie PS/KS
Materiály a technologie v dopravě PS/KS Materiály a technologie v dopravě PS/KS
Energetika PS/KS Energetika PS/KS
Konstrukce strojů a zařízení PS/KS Inženýrská mechanika a automatizace PS/KS
Řízení jakosti PS/KS

2. Forma studia

Následuje volba mezi prezenční nebo kombinovanou formou studia. V kombinované formě je prezenční výuka soustředěna do bloků (pátek, sobota).

3. Podání přihlášky

Přihlášku lze podat písemně nebo elektronicky, a to v aplikaci
E-přihláška. Termíny pro podání přihlášky jsou:

II. kolo - 30. 8. 2021

4. Přijímací řízení

Pro přijetí stačí řádně vyplnit přihlášku. Přijímací zkoušky do bakalářského studia nejsou, přijímáme na základě prospěchu.

Fakultní stránky

Podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení, harmonogramu akademického roku, fakultě, kampusu, ubytování a zahraničních stáží naleznete na našich fakultních stránkách fsi.ujep.cz.

Studijní oddělení

Rychlá pomoc v nesnázích:

475 285 514
Bc. Lucie Skrčená
lucie.skrcena@ujep.cz
Soňa Olivová
sona.olivova@ujep.cz

Služby studentům

Ubytování a stravování pro vás zajištuje Správa kolejí a menz Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Více informací o poskytovaných službách naleznete zde.

Scroll to Top