Projekty

Velká čast našich aktivit je zaměřena na společné projekty s podniky, a to jak ve formě delší spolupráce nebo zakázek, kdy firmám poskytujeme naše výzkumné a přístrojové kapacity. Co se týče výzkumných aktivit, zapojili jsme se například do energetické transformace regionu a se společností Sev.en Energy plánujeme pilotní projekt plovoucí fotovolatické elektrárny s akumulací s využitím vodíku. Ale řešíme i další projekty z oblasti materiálů, technologií a energetiky. Pro naše studenty jsou aktivity na těchto projektech zajímavou možností vyzkoušet si probíranou problematiku v praxi.

Projekty jsou podpořeny těmito organizacemi:

EU_OP_VVV
UK_logo
msmt_logo
logo_TACR
Hyundai_logo

Chytrá garáž

Naši studenti navrhli koncept „Chytré garáže“, ve kterém se zaměřili na spojení elektromobility s produkcí elektrické energie solárními systémy. Cílem je vývoj uceleného systému zahrnujícího fotovoltaickou elektrárnu s akumulací a softwaru pro řízení nabíjení a uskladňování energie. S tímto návrhem uspěli v celorepublikové soutěži a vyhráli automobil Hyundai Kona Electric. Projekt bude dále pokračovat návrhem konkrétního řešení a testováním systému v reálných podmínkách.  

Inovativní návrh soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny

Záměrem projektu je návrh a vývoj kompaktního mikrosoustrojí Kaplanovy turbíny pro lokality s malým hydroenergetickým potenciálem. Řešení zahrnuje nejen návrh tvaru turbíny včetně lopatkování tak, aby byly dosaženy potřebné energetické parametry, ale i konstrukční návrh turbíny jako celku včetně generátoru a elektro části. Hydraulické parametry turbíny jsou ověřovány numerickým modelováním a zkoumána je také možnost využití technologií 3D tisku při výrobě komponent.

Vodíkové technologie pro vzdělávání

V rámci vzdělávacího projektu, který byl podpořen z Fondu Ústeckého kraje, bylo pořízeno vybavení využívající vodíkové palivové články. To je používáno při výuce v oblasti alternativních zdrojů energie a automatizace. Studenti mají zároveň možnost podílet se v rámci svých projektů na vývoji mobilního robota a vodíkového vozidla (auta, autobusu, vznášedla apod.) na bázi univerzálního podvozku.

NANOTECH ITI II.

Nanotech je projekt, který sdružuje několik výzkumných společností zabývajících se povrchovými úpravami kovů. Hlavní pozornost je ve výzkumu zaměřena na progresivní materiály, technologie a povrchové úpravy. Cílem je vznik nových možností povrchových úprav kovových materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Scroll to Top